Na úvod

Príbehy, rozprávky, vtipy, či poézia môžu byť prezentované aj v slovenskom posunkovom jazyku, preto sa vytvorila elektronická knižnica pre používateľov slovenského posunkového jazyka a ich priaznivcov. Z tejto knižnice si môžeme vybrať ľubovoľnú knižku s danou témou, ktorá obsahuje dva jazyky: slovenský posunkový jazyk (video) a slovenský jazyk (text a zvukový záznam). V neskorších mesiacoch by sme radi doplnili knižnicu ďalšími knižnými titulmi. Príjemné čítanie nielen „očami“ vám prajú 

členovia Spolku nepočujúcich pedagógov

Poďakovanie

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, s finančnými darmi dvoch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu BugáraJuraja Drobu a s udelením bezplatného webhostingu od spoločnosti WebSupport, s. r. o. Chceme sa im čo najsrdečnejšie poďakovať za podporu.

podpora MSwhite

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk

 

Tím projektu

Vedúci projektu: Roman Vojtechovský

Webmajster: Radoslav Petrík

Jazyková korektorka textov: Marika Arvensisová

 

Literatúra

Legenda o kňazovi de ľ Épée

Autori: Carol Padden a Tom Humphries, prekladateľka do češtiny: Barbora Kosinová

Text preložil a upravil: Roman Vojtechovský

Prekladateľka – figurantka: Erika Barancová

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Poznámka autora:

 • originálne meno kňaza je Charles Michel de ľ Épée,
 • de ľ Épée  sa vyslovuje ako del Epí.

Použitá literatúra: PADDEN, Carol – HUMPHRIES, Tom. Deaf in America: Voices from a Culture. USA: Harvard University Press, 1988. In KOSINOVÁ, Barbora. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-94-9.

 

Historka o Tomášovi Gallaudetovi

Autor: Roman Vojtechovský

Prekladateľka – figurantka: Veronika Vojtechovská

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Poznámka autora:

 • upravené meno v texte – Tomáš Gallaudet, originálne meno – Thomas Hopkins Gallaudet
 • upravené meno v texte – Alica, originálne meno – Alice,
 • upravené meno v texte – Ján Massieu, originálne meno – Jean Massieu,
 • upravené meno v texte – Ambróz Sicard, originálne meno – Roch-Ambroise Cucurron Sicard,
 • upravené meno v texte – Sofia, originálne meno – Sophia.

Použitá literatúra:

 

Andrej Cházár

Autor: Roman Vojtechovský

Prekladateľ – figurant: Roman Vojtechovský

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Použitá literatúra:

 • Cházár András. In: Wikipediathe free encyclopedia[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2012-06-25 [cit. 2012-08-01]. Dostupné na www: <http://hu.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1z%C3%A1r_Andr%C3%A1s>.
 • Cházár András életének rövid története [online]. Vác: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon [cit. 2016-03-28]. Dostupné na www: <chazar.hu/tortenetunk/chazar_andras.htm>.
 • PLEVA, Ján. Rozvoj organizovanej starostlivosti o sluchovo postihnutých na SlovenskuHistorický náčrt. 1. vyd. Bratislava: Slovenský zväz sluchovo postihnutých, 1994.

 

Legenda o nepočujúcich vojakoch

Autor: neznámy

Text preložil a upravil: Roman Vojtechovský

Prekladateľka – figurantka: Ľudmila Baťová

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Použitá literatúra: Deaf Soldiers Involved in the Civil War. In: Mercenaries International Aliance: Social Gaming Network [online]. Social Gaming Network, 2005-2012 [cit. 2009-04-07]. Dostupné na www: <www.miaclan.net/showthread.php?14261-Deaf-Soldiers-Involved-in-the-Civil-War-amp-WW2-from-Russi>.

 

Skutočný príbeh o Jozefovi

Autori: Jack R. Gannon – Laura-Jean Gilbert

Text preložil a upravil: Roman Vojtechovský

Prekladateľka – figurantka: Katarína Foltýnová

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Použitá literatúra: GANNON, Jack R. – GILBERT, Laura-Jean. Deaf heritageA narrative history of deaf America. Silver Spring, Md.: National Association of the Deaf, 1981. ISBN 09-130-7238-9.

 

Ako sa začal výskum posunkového jazyka

Autor: Roman Vojtechovský

Prekladateľka – figurantka: Veronika Vojtechovská

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Použitá literatúra:

 • William C. Stokoe, Jr, Founder of Sign Language Linguistics 1919-2000. In: Gallaudet University Press News [online]. Gallaudet University Washington, DC, 1999, 2000-05-04 [cit. 2012-08-01]. Dostupné na www: <http://gupress.gallaudet.edu/stokoe.html>.
 • BERKE, Jamie. Profil William C. Stokoe, Jr. In: comDeafness[online]. The New York Times Company, 2008-12-07 [cit. 2012-08-01]. Dostupné na www: <http://deafness.about.com/od/signlanguage/p/stokoe.htm>.
 • GANNON, Jack R. – GILBERT, Laura-Jean. Deaf heritagea narrative history of deaf America. Silver Spring, Md.: National Association of the Deaf, 1981. ISBN 09-130-7238-9.

 

Superhrdina Modré ucho

Autor: Roman Vojtechovský

Prekladateľka – figurantka: Karin Freudenschussová

Ilustrátorka: Linda Pašáková – Svoradová

Zdroj 2 obrázkov: MARVELL. Marvel team creates deaf superhero called Blue Ear in honor of boy. In: CBS News [online]. 2012-05-27 [cit. 2017-01-19]. Dostupné na www:<www.cbsnews.com/news/marvel-team-creates-deaf-superhero-called-blue-ear-in-honor-of-boy/>.

Použitá literatúra: